Obsługa informatyczna firm

Obsługa informatyczna firm

Informatyczna obsługa firm jakie są zalety przy umowy na Osbługa informatyczna firm biznesu?
Osbługa informatyczna firm czyli serwis informatyczny dla biznesu.

Kompleksowa obsługa informatyczna firm skupia się na traktowaniu problemów holistycznie, a nie na traktowaniu ich jako pojedynczych incydentów. Na przykład odizolowany atak ransomware pozostawiłby firmę otwartą na dalsze ataki. Zamiast tego kompleksowe rozwiązania IT wdrażają plan tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii, szkolą zespół w zakresie rozpoznawania oszustw phishingowych i wdrażają solidny protokół bezpieczeństwa.

ITIL

ITIL, czyli Information Technology Infrastructure Library, to zbiór kompleksowych praktyk, które zapewniają organizacjom świadczenie godnych polecenia usług IT dla firm. Od czasu powstania w latach 80. ubiegłego wieku był kilkakrotnie modyfikowany i podzielony na pięć książek skupiających się na konkretnym zestawie procesów i etapach cyklu życia usług IT. ITIL został zaprojektowany, aby pomóc organizacjom zarządzać usługami IT dla firm w sposób spójny i efektywny, a jego wytyczne są odpowiednie dla każdej wielkości i typu organizacji.

Pięć faz cyklu życia usług ITIL skupia się na projektowaniu, wdrażaniu, dostarczaniu i ocenie usług. Każda z tych faz ma na celu zrównoważenie kosztów i niezawodności świadczonych usług. Podczas cyklu życia, ITIL zajmuje się ludźmi, procesami i produktami zaangażowanymi w proces dostarczania usług. Ponadto, cykl życia ITIL dotyczy również zarządzania katalogiem usług, który jest repozytorium wszystkich usług informacyjnych w środowisku rzeczywistym.

ITIL jest dostępny w wersji papierowej, PDF i ePub, a także można go nabyć w formie subskrypcji. Koszty szkoleń i kursów certyfikacyjnych ITIL zmieniają się co roku, ale podstawowy kurs trwa dwa dni, a wyższe kursy certyfikacyjne trwają do tygodnia. W zależności od poziomu szkolenia mogą wystąpić dodatkowe koszty, takie jak reengineering procesów w celu spełnienia wytycznych ITIL, a także wykorzystanie oprogramowania do zbierania i przechowywania metryk.

ITIL rozpoczął swój żywot jako seria zaleceń brytyjskiej rządowej Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA). Zadaniem tej grupy było opracowanie zestawu najlepszych praktyk dla branży usług IT. Ramy ITIL stały się katalogiem najlepszych praktyk, który jest używany do dziś.

Eksperci ITIL

ITIL to standard zarządzania technologią informacyjną, ale jego wdrożenie może być skomplikowane. Wdrożenie wymaga od pracowników zapoznania się z nowymi procedurami i najlepszymi praktykami. Może to wymagać szkolenia ITIL, konsultacji lub certyfikacji. Początkowo certyfikaty były zarządzane przez dwie odrębne instytucje, EXIN i ISEB. Jednak w 2006 roku te dwie organizacje połączyły się i utworzyły partnerstwo w celu rozwoju zarządzania usługami IT.

Ramy ITIL definiują pięć faz, z których każda ma wiele podkategorii. Każdy z tych procesów skupia się na określonym celu, który pomaga organizacji dostarczać lepsze usługi. Jego korzyści obejmują minimalizację kosztów i wdrożenie właściwego rozwiązania za pierwszym razem. Ten kurs nauczy Cię, jak stosować ITIL.

Certyfikacja w ITIL zapewnia, że pracownicy posiadają wiedzę i umiejętności do zarządzania technologią w Twojej firmie. Może również zapewnić, że personel IT ma wiedzę i umiejętności, aby upewnić się, że sieć działa płynnie. ITIL jest kluczowym elementem ITSM, który może być informatycznym odpowiednikiem planowania zasobów przedsiębiorstwa.

Oprócz certyfikacji, eksperci ITIL mogą również oferować szkolenia, aby zapewnić, że specjaliści IT są na bieżąco. ITIL jest ramą i jest utrzymywany przez Axelos. Istnieją setki akredytowanych przez ITIL organizacji szkoleniowych i akredytowanych przez ITIL instytutów egzaminacyjnych. Istnieją również kursy dostępne online i w publicznych harmonogramach. Jeśli jesteś zainteresowany zdobyciem tytułu eksperta ITIL, zalecamy kontakt z Partnerem Szkoleniowym AXELOS.

ramy ITIL

Ramy ITIL to zbiór najlepszych praktyk dla wszystkich usług informatycznych. Koncentruje się na poprawie efektywności i dostarczaniu usług wysokiej jakości. Zawiera szablon do tworzenia Strumienia Wartości Usługi, elastycznego podejścia do dostarczania usług. Ramy pomagają organizacjom zdefiniować i dopasować usługi IT dla firm do potrzeb klienta, a także dostarczają planu dla ciągłego sukcesu. Modułowa struktura ramy sprawia, że można ją dostosować do specyficznych potrzeb organizacji.

Początkowo framework ITIL koncentrował się na pracy operacyjnej i obsłudze incydentów. Jednak wdrożenie ramy rozszerzyło jej zakres o więcej zadań związanych ze wsparciem i service desk. Może to również obejmować zadania rutynowe, które spowalniają dostarczanie usług. Niemniej jednak, ramy ITIL promują ciągłe doskonalenie i mogą pomóc organizacjom w ulepszeniu ich procesów i infrastruktury.

Certyfikat ITIL jest ważnym krokiem w kierunku rozwoju kariery zawodowej. Certyfikacja ta zapewnia, że posiadasz niezbędną wiedzę i umiejętności, aby skutecznie zarządzać usługami IT dla firm. Ramy ITIL pomagają również zapewnić, że jakość Twojej firmy jest stale wysoka. Po ukończeniu szkolenia, możesz zastosować zasady i techniki w swojej organizacji.

Ramy ITIL oparte są na podejściu najlepszych praktyk do zarządzania usługami informatycznymi. Ma na celu poprawę zarządzania usługami poprzez zapewnienie pełnej integracji działu IT z biznesem. Obejmuje różne aspekty zarządzania usługami, w tym zarządzanie infrastrukturą, zarządzanie platformami, rozwój oprogramowania i wdrażanie.

Zastosowania ITIL

Framework ITIL jest jednym z najszerzej stosowanych standardów efektywnego działania IT. Jego szeroki zakres zastosowań sprawia, że jest przydatny w wielu różnych scenariuszach. Na przykład, może być zastosowany do pomocy przy układaniu ram dla odbiorców nietechnicznych, opracowywaniu i wdrażaniu procesów i dokumentacji oraz usprawnianiu operacji w całej firmie.

Został on pierwotnie opracowany przez rząd brytyjski w latach 80-tych i od tego czasu zyskał powszechną akceptację wśród organizacji rządowych i pozarządowych. Na przestrzeni lat standardy ITIL przeszły kilka aktualizacji. Obecna wersja, ITIL 4, kładzie nacisk na dostosowanie do współczesnych potrzeb biznesowych. Kładzie również nacisk na redukcję silosów i zwiększenie współpracy w całej strukturze organizacji. Uwzględnia również praktyki DevOps i Agile w zakresie rozwoju oprogramowania.

ITIL początkowo nie miał być produktem zastrzeżonym, a raczej zbiorem najlepszych praktyk. Jego rozwój był podyktowany uznaniem przez rząd potrzeby wprowadzenia standardów oraz odpowiedzią na rosnącą zależność rządów i innych organizacji od IT. W miarę jak praktyki ITIL stawały się coraz bardziej rozpoznawalne, przyczyniły się do opracowania normy ISO/IEC 20000 Service Management.

Ramy ITIL umożliwiają organizacjom bardziej efektywne śledzenie i zarządzanie usługami technicznymi. W rezultacie mogą one poprawić zadowolenie klientów i zmniejszyć koszty. Ponadto, pomaga firmom poprawić dopasowanie między działami biznesowymi i IT. ITIL może być wdrażany w wielu branżach i organizacjach.

Platformy do obsługi informatycznej firm

Platforma do obsługi IT dla firm to architektura informatyczna zorientowana na usługi, która umożliwia przedsiębiorstwu świadczenie wielu usług jednocześnie. Zazwyczaj platforma składa się z wielu modułów oprogramowania, które realizują różne procesy biznesowe. Organizacja technologiczna powinna skupić się na dostosowaniu swoich map drogowych produktów do specjalistów biznesowych i potrzeb użytkowników końcowych. W tym celu liderzy funkcjonalni powinni przypisać personel do zespołów produktowych, aby zarządzać mapami drogowymi rozwoju platformy.

Istnieją dwa rodzaje platform: platforma jako usługa (PaaS) oraz infrastruktura jako usługa (IaaS). Platforma jako usługa (Paas) zapewnia dostęp na żądanie do serwerów w chmurze, pamięci masowej, sieci i infrastruktury informatycznej zaplecza. Obejmuje również aplikacje typu software-as-a-service.

Platformy zapewniają możliwości technologiczne typu back-end, które umożliwiają przedsiębiorstwom tworzenie aplikacji i zwiększanie ich szybkości. Na przykład, produkt do wyszukiwania w handlu detalicznym będzie opierać się na platformie zapasów składającej się z baz danych i integracji z dostawcami. Podobnie, duże przedsiębiorstwo będzie korzystać z wielu platform dla procesów biznesowych, takich jak zarządzanie relacjami z klientami, planowanie zasobów przedsiębiorstwa i zarządzanie zapasami.

Platformy jako usługi to zazwyczaj usługi w chmurze, które świadczą usługi w modelu software-as-a-service. Klienci mogą uzyskać dostęp do zasobów informatycznych w zależności od potrzeb poprzez przeglądarkę internetową. W ten sposób mogą płacić tylko za to, z czego korzystają. Oznacza to, że organizacje nie muszą zatrudniać wewnętrznego IT ani tworzyć własnego oprogramowania.

Przykłady dostawców usług IT

Dostawca usług IT dla firm ma szeroką ofertę, która obejmuje wszystkie podstawy dla nowoczesnego przedsiębiorstwa. Oferują usługi doradcze, a także rozwiązania sprzętowe i programowe. Mogą obsługiwać szeroki zakres projektów, w tym dużych remontów sprzętu i aktualizacji oprogramowania w całej firmie. Zapewniają również, że żaden szczegół techniczny nie zostanie pominięty.

Usługi te sięgają od podstawowych narzędzi produktywności i usług komunikacyjnych po wirtualne środowiska pulpitów i platformy automatyzacji marketingu. Oprócz dostarczania tych usług, dostawcy ci zapewniają również środowiska wirtualne i w pełni zarządzane gry, a także automatyzację wielu bardziej ręcznych części pracy. Niektóre z bardziej popularnych ofert tych firm obejmują bezpieczeństwo IT i bezpieczeństwo sieci.

Wśród największych dostawców usług IT dla firm jest firma Accenture, która zatrudnia ponad pół miliona osób na całym świecie. Bogate doświadczenie w obsłudze informatycznej firm pozwoliło jej zbudować reputację firmy zapewniającej najwyższej jakości obsługę informatyczną firm. Wśród jej klientów jest 91 firm z listy Forbes Global 100. Innym aspektem oferty Accenture jest doradztwo ESG, dzięki któremu firma opracowała rozwiązania pomagające firmom w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Dostawca usług informatycznych dla firm będzie oferował różnorodne usługi, które obejmują wszystkie obszary informatyki biznesowej. Usługi wsparcia obejmują na przykład kwestie związane z działem pomocy technicznej, drukarkami i urządzeniami mobilnymi. Zintegrowane pakiety zarządzane, które łączą różne rozwiązania w zakresie usług zarządzanych, zapewniają kompleksowe rozwiązanie. Połączone razem mogą służyć jako wirtualny, wewnętrzny dział IT.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]